We can't find products matching the selection.
הוראות שדרוג קושחה של Inmarsat isatPhone Pro
שדרוגי קושחה נדחקים על ידי יצרן החומרה. הם יוצאים כל שנתיים אבל לא תמיד חובה. ברגע שטלפון מיושן בכמה גרסאות יהיו לו בעיות בחיבור.

העדכון נעשה מהמחשב האישי באמצעות כבל מיקרו USB (צריך היה להיות כזה כלול עם הטלפונים ברכישה, אך כבל זה זהה למה שרוב הטלפונים הסלולריים משתמשים בו כיום לטעינה).

אנא זכור, לא בוצעה שחרור של מנהלי התקנים אלה עבור Windows 8. Windows 10 עדיין לא אושר. תזדקק למחשב Windows Vista, XP או Windows 7 כדי להפעיל כראוי את העדכון הזה.


תצטרך שלושה דברים כדי לשדרג את הקושחה:
הקושחה (V5.11.0)
כלי השדרוג (זה משמש כדי לדחוף את הקושחה לטלפון)
מנהלי ההתקן של ה-USB (מה שמאפשר למחשב שלך לזהות את הטלפון כהתקן)
1. חלץ את IsatPhone_Pro_firmware_version_5_11_0.zip וזכור את המיקום במחשב שלך.
2. חלץ את FirmwareUpgradeTool וזכור את המיקום במחשב שלך.
3. חלץ את IsatPhone_Usb_Drivers וזכור את המיקום במחשב שלך.
4. הפעל את "התקנה" מהמיקום אליו חילצת את מנהלי ההתקן.
5. לאחר התקנת מנהלי ההתקן, חבר את ה-IsatPhone Pro למחשב באמצעות כבל המיקרו USB.
6. הפעל FirmwareUpgradeTool מהמיקום אליו חילצתם אותו.
7. השלם את ההתקנה של FirmwareUpgradeTool
8. הפעל את FirmwareUpgradeTool מהמיקום שבו הוא הותקן במחשב שלך.
9. באמצעות הסמל הכחול הקטן שליד התיבה הריקה, נווט למקום שבו חילצת את ה-prod-build-v5.11.0-DFU ובחר בו.
10. לחץ על הבא. בעמוד זה אתה אמור לראות שכלי השדרוג זיהה את ה-IsatPhone Pro שלך
11. לחץ על "התחל שדרוג" והמתן עד להשלמת השדרוג.
ל-IsatPhone Pro שלך אמורה להיות מותקנת כעת הגרסה העדכנית ביותר של הקושחה. זה לא אמור להשפיע על נתונים אישיים המאוחסנים במכשיר.

הורד קושחה של IsatPhone Pro V5.11.0

הערת גרסה של IsatPhone Pro Firmware 5.11.0

הורד את כלי שדרוג קושחה של IsatPhone Pro

הורד PDF על איך לשדרג את IsatPhone Pro שלך
אנגלית
עֲרָבִית
ספרדית
צָרְפָתִית
יַפָּנִית
פורטוגזית
רוּסִי
סִינִית

Category Questions

Your Question:
Customer support