تلفن های ماهواره ای

تلفن های ماهواره ای

تماس و پیامک، از هر کجا

گوشی بخر 
ارتباطات دریایی

ارتباطات دریایی

ایمنی و اینترنت در دریا

فروشگاه Maritime 
اینترنت ماهواره ای

اینترنت ماهواره ای

راه حل های قابل حمل، خودرویی و دریایی راه اندازی را آسان می کند.

خرید اینترنتی 
Customer support